Nederlands Engels Duits Frans Spaans
Direct contact
en informatie
35 jaar ervaring Deskundige aanpak Begeleidingen Ontheffingen Betrouwbaar Projecttransport Professionele chauffeurs Multiwheels nu ook op FACEBOOK

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Vervoer:
De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag.

Klik hier voor de AVC

Exceptioneel transport:
De Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel transport (AVET), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam en in aanvulling daarop voornoemde AVC. Ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg gelden voornoemde AVET en AVC in aanvulling op het CMR-verdrag.

Klik hier voor de AVET

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.
De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.